Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

5 %
£596.00
raised of £10,000 target
by 34 supporters
Donate
Pwyllgor Apel avatar
Pwyllgor Apel

Pwyllgor Apel Tyllgoed, Trelai a Chaerau

Codi arian / Raising money for Eisteddfod Genedlaethol Cymru because Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

5 %
£596.00
raised of £10,000 target
by 34 supporters
Donate

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod yn ddibynnol ar gefnogaeth y cyhoedd ac yn ddiolchgar am bob cymorth. Byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth / We are dependent on public goodwill and support, and are grateful for all gifts, which will help with our work. Diolch i chi - www.eisteddfod.org.uk

Charity Registration No. 219171

Story

Please scroll down for English

Ymunwch â phwyllgor apêl Tyllgoed, Trelai a Chaerau er mwyn i chi fod yn rhan o'r bwrlwm wrth inni baratoi at Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.  Mae angen i'r dair ardal godi £10,000 ar gyfer yr ŵyl!

Cadwch lygaid am ddigwyddiadau lleol ac os oes ganddo chi unrhyw argymhellion neu syniadau - yna ebostiwch:

pwyllgorapel.tyllgoedtrelaicaerau@hotmail.com

Dewch yn llu, mae croeso i bawb!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Join the appeal committee for Fairwater, Ely and Caerau for you to be part in the excitement as we prepare for the big event, National Eisteddfod that's coming to Cardiff in 2018.  The three areas has to rise £10,000 for the festival.

Please keep an eye out for any local events and if you have any suggestions, ideas or want to get involved - please email:

pwyllgorapel.tyllgoedtrelaicaerau@hotmail.com

Warm welcome to all!

Photos

3

Supporters

34