Rondo Media

Rondo yn codi arian i Aren Cymru trwy Rhedeg ras gyfnewid rhithiol

Fundraising for Kidney Wales
£915
raised of £500 target
Donations cannot currently be made to this page
Kidney Wales

Verified by JustGiving

RCN 700396
We are Wales leading kidney charity to supporting families and changing lives

Story

Mae Rondo Media yn cymryd rhan yn Ras Gyfnewid Haf 'Mae Hi'n Rhedeg: Caerdydd' ar y 3ydd o Orffennaf. Rhwng 7yb a 7yh bydd rhywun yn rhedeg yn parhaol o'r tim. Pa mor bell ewn ni fel tim? Yn fwy bwysig faint o arian allwn ni codi er budd Aren Cymru. Mae Aren Cymru yn neud gwaith angenrheidiol ar gyfer clefion Aren yn Nghymru.

Rondo Media are taking part in She Runs: Cardiff Summer Relay in aid of Kidney Wales. On the 3rd July 2021 we are running a virtual relay between the hours of 7am & 7pm. How far can we get as a team? More importantly how much can we raise for Kidney Wales?Kidney Wales does vital work for Kidney disease patients all over Wales. 

About the charity

Kidney Wales

Verified by JustGiving

RCN 700396
Kidney Wales is the leading kidney charity in Wales. We are here to support patients and their families, promote excellence in kidney research, education, and treatment within Wales.

Donation summary

Total raised
£915.00
+ £216.25 Gift Aid
Online donations
£915.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.