Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol The National Centre for Learning Welsh

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg - Bore Coffi Dydd Gwyl Dewi

Fundraising for meddwl.org
£225
raised
by 13 supporters
meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
We Rydym yn darparu gwybodaeth yn Gymraeg to am iechyd meddwl.

Story

Eleni, mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn codi arian i elusen Meddwl.org. Ymunwch gyda ni yn ein bore coffi i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Mae modd cofrestru (register) i'r digwyddiad yma: 
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/g%C5%B5yl-ddarllen-amdani-2022/ 

About the charity

meddwl.org

Verified by JustGiving

RCN 1192527
Gall byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae gwefan meddwl.org yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Donation summary

Total raised
£225.00
Online donations
£225.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.