Uchelgais Gogledd Cymru - Ambition North Wales

Codi arian tuag at Tŷ Gobaith / Fundraising for Hope House

Fundraising for Hope House & Ty Gobaith
£1,145
raised of £1,000 target
by 32 supporters
Hope House & Ty Gobaith

Verified by JustGiving

RCN 1003859
We provide nursing & end of life care to local children

Story

We at Ambition North Wales have chosen children's hospice, Tŷ Gobaith as our 2023/24 charity of the year!

We're very eager to support the work and dedication of the hospice team with its fund raising activities, this collaboration reflects our commitment to contributing not only to the economic well-being of the region, but also to the welfare of its community.

As the designated charity, Tŷ Gobaith will receive support from our fund-raising activities across the next few months, such as the Dark Runs at Penrhyn Castle, RSPB Conwy and Chirk Castle that we undertook in October.

Hope House opened the doors of its first hospice in 1993 as only the tenth children’s hospice in the world, today it supports 750 families. Its second hospice, Tŷ Gobaith opened in Conwy in 2004 – providing services for families in North Wales.

We would be extremely grateful for any donations you are able to give whilst we raise awareness of this wonderful organisation and its recipients.

_________

Rydym ni yn Uchelgais Gogledd Cymru wedi dewis hosbis plant, Tŷ Gobaith fel ein helusen y flwyddyn 2023/24!

Rydym yn awyddus iawn i gefnogi gwaith ac ymroddiad tîm yr hosbis gyda’i weithgareddau codi arian, mae’r cydweithio hwn yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gyfrannu nid yn unig at les economaidd y rhanbarth, ond hefyd at les ei chymuned.

Fel yr elusen ddynodedig, bydd Tŷ Gobaith yn derbyn cefnogaeth gan ein gweithgareddau codi arian dros y fisoedd nesaf, megis y "Dark Runs" a gafodd eu gynnal yng Nghastell Penrhyn, RSPB Conwy a Chastell y Waun mis Hydref.

Agorodd Tŷ Gobaith ddrysau ei hosbis gyntaf ym 1993 fel y degfed hosbis i blant yn y byd, heddiw mae’n cefnogi 750 o deuluoedd. Agorodd ei hail hosbis, Tŷ Gobaith yng Nghonwy yn 2004 – gan ddarparu gwasanaethau i deuluoedd yng Ngogledd Cymru.

Byddem yn hynod ddiolchgar am unrhyw roddion y gallwch eu rhoi wrth i ni godi ymwybyddiaeth o'r sefydliad gwych hwn a'i dderbynwyr.

About the charity

Hope House & Ty Gobaith

Verified by JustGiving

RCN 1003859
We’re here to ensure that children with life-threatening conditions enjoy the best quality of life, together with their families. We provide specialist care and bereavement support, when and where they need it, and work to ensure that no one faces the death of a child alone.

Donation summary

Total raised
£1,145.00
+ £248.75 Gift Aid
Online donations
£1,145.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.