Kirsty Lindenbaum

Get our Youth Band to the European Brass Band Championship!

Fundraising for Seindorf Beaumaris
£3,350
raised of £5,000 target
by 111 supporters
10km ramble, epic bike ride and brass performances, 7 April 2024
Seindorf Beaumaris

Verified by JustGiving

RCN 517812
We provide musical opportunities to people of all ages and ability

Story

In August last year, Beaumaris Youth Band won their class in the National Eisteddfod, securing them a place to represent Wales in the European Brass Youth Band Championship In Lithuania in May this year.

This is a fantastic achievement and an incredible opportunity for the young people in the Band. However, getting everyone and their instruments to the competition is going to be costly. We want to make sure each young person is able to get there and have been busy fund raising over the past few months.

On Sunday the 7th April, members of the band will be hiking 10km between Llanddeusant and Llyn Alaw on Anglesey, and finishing with a performance at Melin Llynon at around 2pm. On the 13th April, some of the older band members are planning an epic bike ride across Anglesey from Holyhead to Penmon Point. Please support their efforts with a donation!

If you live locally to North Wales, we are also putting on performances from members of the Band in Llanddona village hall on the 23rd March and Llangoed Village Hall on the 12th April. You can find out more about these events on our facebook page https://www.facebook.com/beaumarisband

Any support you can give our young people to represent Wales in the European Championships will make a huge difference. Please help give them an incredible experience that will inspire them into the future!

Ym mis Awst y llynedd, enillodd Seindorf Ieuenctid Biwmares eu dosbarth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gan sicrhau lle iddynt gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Bandiau Pres Ewrop yn Lithuania fis Mai eleni.

Mae hwn yn gyflawniad gwych ac yn gyfle anhygoel i’r bobl ifanc yn y Band. Fodd bynnag, mae cael pawb a'u hofferynnau i'r gystadleuaeth yn mynd i fod yn gostus. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod pob person ifanc yn gallu cyrraedd yno ac wedi bod yn brysur yn codi arian dros y misoedd diwethaf.

Ar ddydd Sul y 7fed o Ebrill, bydd aelodau’r band yn heicio 10km rhwng Llanddeusant a Llyn Alaw ar Ynys Môn, ac yn gorffen gyda pherfformiad ym Melin Llynon tua 2pm. Plîs cefnogwch ein hymdrechion drwy ein noddi - neu galwch draw i'n gweld yn chwarae!

Os ydych yn byw yn lleol i Ogledd Cymru, rydym hefyd yn cynnal perfformiadau gan aelodau o’r Band yn neuadd bentref Llanddona ar y 23ain o Fawrth a Neuadd Bentref Llangoed ar y 12fed o Ebrill. Gallwch ddarganfod mwy am y digwyddiadau hyn ar ein tudalen facebook https://www.facebook.com/beaumarisband

Bydd unrhyw gefnogaeth y gallwch ei roi i’n pobl ifanc i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Ewrop yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Helpwch i roi profiad anhygoel iddynt a fydd yn eu hysbrydoli i'r dyfodol!

About the charity

Seindorf Beaumaris

Verified by JustGiving

RCN 517812
Rydym yn hyrwyddo diddordeb y cyhoedd mewn cerddoriaeth. yn arbennig cerddoriaeth bandiau pres, cynnal cyngherddau a gweithio gyda'r awdurdodau perthnasol i'r un perwyl. Mae'n than bwysig o'n gwaith i ddatblygu talent cerddorol ymysg pobl ifanc. We promote public interest in music, particularly brass band music, perform concerts and work with authorities to the same ends. An important part of the charity's work is to develop musical talent amongst young people.

Donation summary

Total raised
£3,349.14
Online donations
£3,349.14
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.