Development Bank of Wales and FW Capital

Development Bank and FW Capital's fundraiser for Pancreatic Cancer UK

Fundraising for Pancreatic Cancer UK
£6,873
raised of £3,000 target
by 262 supporters
Pancreatic Cancer UK

Verified by JustGiving

RCN 1112708
We fund research, provide support, campaign to take on this tough cancer together.

Story

#DBW4PCUK #FWCapital4PCUK

Development Bank of Wales and FW Capital are raising funds for Pancreatic Cancer UK as it is a charity very close to our hearts. Our dear friend and colleague Elaine Yarwood sadly passed away in April this year following her very brave battle against the disease.

Her bravery throughout was inspirational and we really want to raise as much money as possible to honour her. We are carrying out numerous fund raising activities throughout the year and your support would be appreciated.

It’s unacceptable that more than half of people diagnosed with pancreatic cancer die within 3 months. Survival rates have improved enormously for most cancers, yet for pancreatic cancer, this is not the case.

Pancreatic Cancer UK is dedicated to taking on this injustice using every possible means. They're supporting people with pancreatic cancer now, campaigning, and funding vital research to transform the future. Help them to make the breakthroughs that people with pancreatic cancer so desperately need.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#DBW4PCUK #FWCapital4PCUK

Mae Banc Datblygu Cymru ac FW Capital yn codi arian elusennol ar gyfer Pancreatic Cancer UK gan ei fod yn elusen sy’n agos iawn at ein calonnau. Yn anffodus bu farw ein ffrind annwyl a’n cydweithiwr Elaine Yarwood ym mis Ebrill eleni yn dilyn ei brwydr ddewr iawn yn erbyn y clefyd.

Roedd ei dewrder drwyddi draw yn ysbrydoledig ac rydym yn awyddus iawn i godi cymaint o arian â phosibl i’w hanrhydeddu. Rydym yn cynnal nifer o weithgareddau codi arian drwy gydol y flwyddyn a byddwn yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

Mae’n annerbyniol bod mwy na hanner y bobl sy’n cael diagnosis o ganser y pancreas yn marw o fewn 3 mis. Mae cyfraddau goroesi wedi gwella’n aruthrol ar gyfer y rhan fwyaf o ganserau, ac eto ar gyfer canser y pancreas, nid yw hyn yn wir.

Mae Pancreatic Cancer UK yn ymroddedig i daclo'r anghyfiawnder hwn gan ddefnyddio pob dull posibl. Maent yn cefnogi pobl â chanser y pancreas nawr, yn ymgyrchu, ac yn ariannu ymchwil hanfodol i drawsnewid y dyfodol. Helpwch nhw i wneud y datblygiadau arloesol y mae eu dirfawr angen ar bobl â chanser y pancreas.

About the charity

Pancreatic Cancer UK

Verified by JustGiving

RCN 1112708
We’re supporting people with pancreatic cancer now, campaigning, and funding vital research to transform the future. Help us make the breakthroughs that people with pancreatic cancer so desperately need. Together, we’ll take it on.

Donation summary

Total raised
£6,873.00
+ £1,434.51 Gift Aid
Online donations
£6,873.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.