Golley Slater

#DiolchVelindre charity walk - Golley Slater

Fundraising for Velindre Cancer Centre
£18,237
raised of £15,000 target
#DiolchVelindre charity walk, 14 June 2024
Velindre Cancer Centre

Verified by JustGiving

RCN 1052501
We provide vital treatment, care & support to cancer patients and families in Wales

Story

Golley Slater's Cardiff office will be walking 30 miles on 14th June to raise money for Velindre Cancer Centre, who provides specialist care, support and treatment to cancer patients and their families. This cause is close to heart – with many of the Golleys family having had and continuing to receive support from this amazing charity.

Money raised for Velindre Charity helps fund ground breaking research and clinical trials, cutting edge treatments, specialist nurses, support services, therapies, equipment and so much more which are above those provided by the NHS – so donations really do have a significant impact on patients and their families.

Any support will be hugely appreciated 💚

//

Bydd aelodau o staff Golley Slater yng Nghaerdydd yn cerdded 30 milltir ar 14 Mehefin i godi arian ar gyfer Canolfan Ganser Velindre, sy'n darparu gofal, cymorth a thriniaeth arbenigol i gleifion canser a'u teuluoedd. Mae’r achos hwn yn agos at ein calonnau – mae llawer o aelodau o'n teuluoedd wedi derbyn cymorth, ac wrthi'n derbyn gofal gan yr elusen arbennig yma.

 

Mae arian a godir ar gyfer Elusen Velindre yn helpu i ariannu ymchwil arloesol a threialon clinigol, triniaethau sydd ar flaen y gad, nyrsys arbenigol, gwasanaethau cymorth, therapïau, offer a llawer mwy. Mae'r rhain ar ben cymorth arbennig y Gwasanaeth Iechyd - felly mae rhoddion yn cael effaith sylweddol ar y cleifion a'u teuluoedd.

 

Rydyn ni'n gwerthfawrogi eich holl gefnogaeth 💚

About the charity

Velindre Cancer Centre

Verified by JustGiving

RCN 1052501
Velindre is Wales' premier cancer centre providing treatment, care and support to patients and their families. Money raised by our fundraisers allows us to support projects over and above those provided by the NHS including ground breaking research, specialist equipment, nurses and staff training.

Donation summary

Total raised
£18,236.36
+ £4,132.13 Gift Aid
Online donations
£18,236.36
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.