Heledd Fychan

Her Gerdded Eisteddfod Rhondda Cynon Taf 2024

Fundraising for Eisteddfod Genedlaethol Cymru
£495
raised of £2,000 target
by 24 supporters
Her Gerdded Eisteddfod Rhondda Cynon Taf Walking Challenge

Story

Gyda'r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Rhondda Cynon Taf, ac yn benodol i Bontypridd yn Awst 2024, mae angen codi arian yn lleol. Fel rhan o nifer o weithgareddau, rwyf i - Heledd Fychan - ac amryw o bobl eraill yn lleol am ymgymryd a deg her cerdded ledled y sir rhwng 30 o Fedi a dyddiad yr Eisteddfod. Noddwch ni os gwelwch yn dda a chefnogi'r Eisteddfod!

With the National Eisteddfod coming to Rhondda Cynon Taf, and specifically to Pontypridd in August 2024, we have a target to raise money locally. As part of a number of activities, I - Heledd Fychan - and several other people locally will be undertaking ten walking challenges throughout the county between 30 September 2023 and the date of the Eisteddfod. Please sponsor us and support the Eisteddfod!

About the charity

Mae'r Eisteddfod yn ddibynnol ar gefnogaeth y cyhoedd ac yn ddiolchgar am bob cymorth. Byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth / We are dependent on public goodwill and support, and are grateful for all gifts, which will help with our work. Diolch i chi - www.eisteddfod.org.uk

Donation summary

Total raised
£495.00
+ £113.75 Gift Aid
Online donations
£495.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.