Briall Gwilym, Catrin Roberts, Lowri Angharad, Lowri Wyn, Lowri Jones

Join team
Team fundraiser5 membersAwyr Las Gogledd Cymru - Blue Sky North Wales
£1,195
raised of £1,000 target
by 81 supporters
The Bereavement Team at Ysbyty Gwynedd are aiming to create a more comfortable bereavement suite for families who have sadly lost their babies due to stillbirth or neonatal death.

Story

Eleni, rydym yn dathlu pen-blwydd y GIG yn 75 drwy godi arain ar gyfer prosiect blaenoriaeth ar draws Gogledd Cymru.

Mae bydwragedd o Ysbyty Gwynedd yn mynd i gefnogi ail ddatblygiad y swît profedigaeth yn Ysbyty Gwynedd drwy fynd ar 'Velocity 2 Zip World' fel rhan o #NHSBigZip ar y 5ed o Orffennaf.

Mae swît profedigaeth wedi ei chynllunio'n arbennig yn mynd i gael ei hail ddatblygu yn Ysbyty Gwynedd. Bydd yr ail ddatblygu yn cynnwys ad-leoli'r swît bresennol, nad yw, yn ôl awgrymiadau adborth yn y lle gorau a bydd hefyd yn cynnwys ystafell ymolchi en-suite a chegin fach. Bydd y swît newydd gobeithio yn cynnig peth cysur yn ystod amser hynod anodd i deuluoedd yr effeithir arnynt.

Gwerthfawrogir yn fawr iawn

This year, we're celebrating the NHS' 75th Birthday by raising money for a priority project across North Wales.

Midwives from Ysbyty Gwynedd are going to support the redevelopment of the bereavement suite at Ysbyty Gwynedd by taking on Zip World’s Velocity 2 as part of the #NHSBigZip on the 5th of July.

A specially designed bereavement suite is to be redeveloped at Ysbyty Gwynedd. The redevelopment will include relocation of the current suite which feedback has suggested is not best placed and will also include an en-suite bathroom and kitchenette. The new suite will hopefully provide some comfort during an incredibly difficult time to families affected.

Any amount of donation will be much appreciated.

Team members (5)

Join team

About the campaign

The Bereavement Team at Ysbyty Gwynedd are aiming to create a more comfortable bereavement suite for families who have sadly lost their babies due to stillbirth or neonatal death.

About the charity

Awyr Las (Blue Sky) is the North Wales NHS Charity. Through the charity you can support the specific hospital wards, departments or community healthcare services that are closest to your heart. Your support helps fund added extras which the NHS in North Wales cannot provide.

Donation summary

Total raised
£1,195.00
+ £230.00 Gift Aid
Online donations
£1,195.00
Offline donations
£0.00

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.