Swansea University

Making Strides for Mental Health/ Camau Breision dros Iechyd Meddwl

At Swansea University, we’re making strides towards greater well being, and believe nobody should suffer alone. Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cymryd camau breision dros les gwell, ac yn credu na ddylai neb ddioddef ar ei ben ei hun.
£6,842
raised of £20,000 target
by 324 supporters
Event: Swansea Half Marathon, on 9 June 2024
RCN 1138342

Be a fundraiser

Create your own fundraising page and help support this cause.

Start fundraising

Story

At Swansea University, we’re making strides towards greater wellbeing, and believe nobody struggling with their mental health should suffer alone. Join us now to support better mental health for everyone. So far, money raised has helped fund suicide prevention for future generations, a more resilient NHS workforce, and ‘exercise on referral’ for students feeling the strain. You can read more about supporting the University’s vital work in this area on our website.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cymryd camau breision dros les gwell, ac yn credu na ddylai neb sy'n cael trafferth â'i iechyd meddwl ddioddef ar ei ben ei hun. Ymunwch â ni yn awr i gefnogi iechyd meddwl gwell i bawb. Hyd yn hyn, mae'r arian a godwyd wedi helpu i ariannu atal hunanladdiad ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, gweithlu'r GIG mwy gwydn ac atgyfeirio at ymarfer corff ar gyfer myfyrwyr sy'n teimlo dan straen. Gallwch ddarllen mwy am gefnogi gwaith pwysig y Brifysgol yn y maes hwn ar ein gwefan.

About the charity

Swansea University

Verified by JustGiving

RCN 1138342
Since 1920, we’ve been dedicated to making positive global change. With your support, we deliver life-changing initiatives, from scholarships for students seeking sanctuary to vital medical research. Your donation will help us continue to shape brighter, healthier futures for us all.

Donation summary

Total raised
£6,841.08
+ £1,250.07 Gift Aid
Online donations
£6,828.08
Offline donations
£1.00
Direct donations
£1,685.34
Donations via fundraisers
£5,154.74

* Charities pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.