Your friends are fundraising. Don't miss out, opt in.

0

%

£145raised of £200 target by 6 supporters

Weʼre raising £200 to fuddsoddi mewn cyfresi darllen newydd ac adnoddau Gwyddoniaeth drwy’r ysgol gyfan / buying new reading series and science resources

20 days to go

What is crowdfunding?

Crowdfunding is a new type of fundraising where you can raise funds for your own personal cause, even if you're not a registered charity.

The page owner is responsible for the distribution of funds raised.

Story

Cyfoethogi adnoddau addysgu Ysgol Pentreuchaf / Enrich teaching resources at Ysgol Pentreuchaf

Ar y 13eg o Fai, 2018, (Dydd Sul) cynnigir i ddisgyblion Ysgol Pentreuchaf gymryd rhan mewn taith gerdded noddedig. Bydd gofyn i BOB disgybl gerdded gyda oedolyn er mwyn cael cymryd rhan – ni fydd staff yr ysgol yn gyfrifol amdanynt. Bydd y daith yn cychwyn o waelod Promanâd Pwllheli (wrth ochr Caffi Melyn) am 10:00 y.b. Byddem yn cerdded ar hyd y llwybr tuag at y Golff, ymlaen i Carreg y Defaid ac yna ar hyd llwybr yr arfordir, gan gwblhau’r daith ar lan y môr Llanbedrog, gan obeithio cyrraedd o gwmpas amser cinio, lle bydd cyfle i gael sgwrs a phicnic, cyn cychwyn yn nôl am adref ar droed, neu mae croeso i chi drefnu lifft. Mi fydd gwasanaeth bws hefyd ar gael am 4:00 y.h. yn nôl am Bwllheli.

Bydd angen gwisgo esgidiau addas, eli a chap haul a chôt law ysgafn rhagofn iddi ddechrau bwrw glaw. Mi fydd y daith yn parhau oni bai y bydd hi’n dywydd garw. Cofiwch ddod a digon o ddŵr a phecyn bwyd efo chi. Gofynnwn yn garedig i chi noddi’r disyblion ar gyfer yr uchod.

Bydd yr arian a gesglir yn mynd tuag at prynu cyfresi darllen newydd ac adnoddau Gwyddoniaeth drwy’r ysgol gyfan. Mi fydd yr adnoddau a brynir o fudd mawr i addysg eich plentyn, ac yn bwysicach na dim mi fydd yn cynnig mwynhad i’r plant yn ddyddiol.

Diolch yn fawr.

Rhieni a Chyfeillion

Ysgol Pentreuchaf

On the 13th of May, 2018, (Sunday) pupils of Pentreuchaf School are offered to participate in a sponsored walk. ALL pupils will be required to walk with an adult - the school staff will not be responsible for any child. The walk starts from the bottom of the Pwllheli Promanade (next to Café Melyn) at 10:00 a.m. We will walk along the path towards the Golf, then towards Carreg y Defaid, along the coastal path, completing the trip on the shore of Llanbedrog, hoping to arrive around lunchtime, where there will be a chance to have a chat and a picnic, before returning home on foot, or you're welcome to arrange a lift. A bus service will also be available at 4:00pm. back to Pwllheli.

It will be necessary to wear suitable shoes, sun cream, sun hat and a rain coat just in case it rains. The journey will continue unless we have severe weather. Remember to bring plenty of water and a packed lunch with you. We kindly ask you to sponsor the pupils for the above.

The money collected will go towards buying new reading series and Science Resources throughout the school. The resources purchased will be of great benefit to your child's education, and more importantly it will offer your child enjoyment on a daily basis.

If you are not available to walk, there is an opportunity to Sponsor others through the link Just Giving that’s on the schools Facebook page.

Thank you very much.

Share this story

Updates

0

Gethin Thomas

Updates appear here

  3 months ago

  Gethin Thomas started crowdfunding

  Leave a message of support

  Page last updated on: 5/18/2018 6:56 PM

  Supporters

  6

  • Anonymous

   Anonymous

   May 18, 2018

   £20.00

  • Charlene Lowe

   Charlene Lowe

   May 17, 2018

   £20.00

  • Anonymous

   Anonymous

   May 16, 2018

  • Dawn Diggons

   Dawn Diggons

   May 13, 2018

   Gan Mackenzie

   £5.00

  • Sharon Williams

   Sharon Williams

   May 13, 2018

   Ymddiheuraf nad ydym yn gallu ymuno gyda chi heddiw. Mwynhewch y daith a'r picnic x

   £40.00

  • Nia Jones

   Nia Jones

   May 12, 2018

   Methu dod fory, gobeithio neith hi aros yn sych i chi gyd ☺️

   £40.00

  Gethin Thomas

  Become a supporter

  Help Gethin Thomas raise more

  About the fundraiser
  Gethin Thomas

  Gethin Thomas

  Report this Page

  * JustGiving crowdfunders pay a small fee for our service. Find out how much it is and what we do for it.

  Donate